P6180257.JPG

Odnawialne źródła
energii

 • PRODUKCJA
   

 • MONTAŻ
   

 • PROJEKT
   

 • SERWIS

Elektrownie wiatrowe – produkcja i montaż

 • bardzo ciche

 • z polskich materiałów

 • ruchome banery z łopat turbiny

Elektrownie
wiatrowe

Elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami lub parkami wiatrowymi.

P6180257.JPG

Fotoogniwa

Firma w ramach prowadzonej działalności wykonuje projekty oraz montaż instalacji fotowoltaicznych a także przygotowuje wszelkie formalności związane z pozyskiwaniem bezzwrotnych dotacji w imieniu inwestora.
W ramach zlecenia wykonujemy:

 • wizję lokalną inwestycji

 • dobór podzespołów instalacji

 • wycenę kosztów inwestycji

 • montaż instalacji fotowoltaicznej

 • POZYSKIWANIE BEZZWROTNEGO DOFINANSOWANIA

Wymienniki ciepła

Firma w ramach prowadzonej działalności wykonuje projekty oraz montaż wymienników ciepła wraz z wykonaniem kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej.

Pompy ciepła

Firma w ramach prowadzonej działalności wykonuje projekty oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania opartych na nowoczesnych rozwiązaniach powiązanych z pompami ciepła.

wymienniki.jpg
ue-funds.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkcja turbin wiatrowych według własnego rozwiązania technicznego - zgłoszenie patentowe nr P385060

Beneficjent: Zakład Ogólnobudowlany „SARMATA" Paweł Gągała


Numer projektu: WND-RPZP.01.01.03-32-05/10

Inwestycja, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ma na celu wzrost potencjału inwestycyjnego firmy „SARMATA" oraz osiągnięcie przez przedsiębiorstwo pozycji krajowego lidera w produkcji nowej generacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Cel ten zostanie zrealizowany dzięki:

 • zakupowi i modernizacji w ramach projektu hali o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, oraz

 • zakupowi i instalacji nowoczesnych, innowacyjnych środków trwałych w ramach linii produkcyjnej, służącej do produkcji turbin wiatrowych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną poniżej wymienione wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba nowych miejsc pracy - 20 osób

 2. Liczba nowych produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu (1) - innowacyjna turbina wiatrowa o nazwie „Wirnik Sarmaty"

 3. Liczba nowych usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu - (5 szt.) - produkcja turbiny na indywidualne zamówienie, montaż i instalacja turbiny, wykonanie przyłączy, projekt i wykonanie instalacji grzewczych w obiekcie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 • Facebook
 • Instagram